Top
Yetenekli Kalemler

Yetenekli Kalemler

yeteneklikalemler@tg.com.tr

13/12/2019

Anne baba iyi model olmalıdır -2-

"Çocuğunuzu Kötü Etmenin Yolları” ya da “Yengeç Kitabı”nın yazarı C.G. Salzman; Çocukların aile dışından öğrendikleri davranışların geçici olduğunu, kalıcı davranışların aileden öğrenildiğini söylemektedir. Salzman’ın verdiği örneklerden birkaçı da şöyle:
-“Önce ders sonra oyun” kuralında katı olursanız, ders yapmadığı zaman çok ağır yasaklar koyarsanız çocuğunuzu okuldan soğutursunuz.
-Çocukların her istediğini yerine getirirseniz, onları oyuncak ve hediye yağmuruna tutarsanız çocuklarınızın bencil ve şımarık olmasına sebep olursunuz.
-Çocuğu kandırırsanız, başkalarına yalan söylerseniz, suçlarını itiraf ettiklerinde bile azarlarsanız çocuklarınızı yalana alıştırışınız.
-Sürekli dedikodu yapar, herkesin arkasından konuşursanız çocuğunuzu da dedikoducu yaparsınız.
Sorunları ana baba tarafından çözülen çocuklar kendileri ana baba olduklarında, çocuklarının sorunlarını çözmek için uğraşırlar.
Çocuk kendisini yönetebilmeyi, doğru davranışlar sergilemeyi, ana baba korkusuyla ya da cezadan kaçınma duygusuyla değil, ana babasına sevgiyle bağlı olduğu için ve onların sevgisini sürdürebilme duygusuyla öğrenir.
Anne-babanın iyi örnek olması çok önemlidir. Bu yüzden ebeveynlerin sözlerden çok davranışlarıyla model olmaları gerekir.
Bu yüzden de anne babaların önce anne ve baba olma konusunda kendilerini eğitmeleri eğitemiyorlarsa profesyonel yardım almaları gerekmektedir. Çocuklarına ne isterlerse alıyor olmak veya onların sevdiği yiyecekleri onlara getirmek, onları koruyup kollamaya çalışmak elbette anne babanın görevlerindendir ama ideal anne baba olmak için bunlar yeterli değildir. Çocuk anne ve babayı kopyalar derken onların sözlerine değil hâl ve hareketlerine daha çok dikkat ederler. Sabah kalktığında elini yüzünü yıkamayan bir baba çocuğuna temizlikten söz etse bile o çocuk sabahleyin kalktığında elini yüzünü yıkamayacaktır. Çocuğuna yalan söyleme diyen bir babanın sözünden çok çocuk babanın anneye karşı doğru davranıp davranmadığını test etmektedir. Velhasıl iyi çocuk yetiştirmenin birinci kuralı iyi anne baba olabilmektir.
Sevgiyle kalın…
            Seyfettin Karamızrak
 
 
 
ŞİİR
 
Ah Trabzon!
 
Bu şehir beni iyi tanır
Bağrında parmak izlerim
Balistikte yüreğim
Bu şehir benim hatıram.
Hasta olsam ilacım
Sevincim, kederim, acım
İçimde büyüyen yaram
Bu şehir benim sevdam
İlk aşkım, ilk kavgam...
 
Ne kadar anlatsam,
Ne kadar yazsam
Bu şehre dair
Hepsi kifayetsiz kalır
Ne yapsam
Bu şehri anlatamam 
Benim maksadım bu şehri anlatmak değil
Bu bir ilan-ı aşktır inan.
 
Aaah Trabezan!
1461'de başlar büyük maceran.
Fatih senin için tırnaklarıyla
Yollar açmış dağlardan, kayalardan.
Burda tutuştu Yavuz'un yüreği,
Ağuşunda dinlenir yüzyılardır
Gülbahar anam.
Burdan kanatlandı Kızılelma'ya
Sultan Süleyman.
 
Rumeli Hisarı'nda burç
Mertlere köprü olur burda
Aksakallı Gazi Zağnos,
Nöbet bekler yüzyıllardır
Kök salar ulu bir çınar gibi
Bağrında İskender Paşam.
 
Yahya Efendi gönül ocağını burda tutuşturur
Feyz verir gönüllere İstanbul'dan.
Yekpare Yürek olur burada doğan,
Burdan nizam verir âleme Al-i Osman
Burda şahlanır vatan! 
 
Ali Şükrü Bey'imi bilen bilir
Dönmedi asla er meydanından
Gözlerindeki kıvılcımı yadigâr
Şah-ı Merdan'ın Zülfikar’ından
Tarih şahittir şahadetine
Dosta yenildi bir tek
Haberi yoktu ihanetten
 
Bu şehir beni çok iyi tanır
Bağrında parmak izlerim
Ben bu şehirde,
Ağlayan bir çocuk, mahzun bir anne
Boynu bükük bir baba, akmayan bir çeşme
Görmeye dayanamam.
               İdris İspiroğlu
Yazıyı Paylaş

Google +

Whatsapp