Top
Yekta Güngör Özden

Yekta Güngör Özden

yektagozden@sozcum.com

08/04/2021

Siyasal çarpıklık

Siyasal iktidarlar halka hizmet ortamlarıdır. Bu yetkiyi elde eden siyasal güç, açıkladığı izlenceleri uygulayarak sesini duyurur, varlığını kanıtlar, amacını gerçekleştirerek dönem sonunda yeniden hizmet koşusuna katılmak ister. Bu, bir iktidar yarışıdır. İktidarı kendileri için olanak fırsatı sayanların çıkarcılığı ve açgözlülüğü siyasal alanı karartır ve güven sarsar. Halka hizmetten çok kendi yararlarını gözeten siyasetçi kişilerin ve toplulukların umduklarını bulamamaları onlar için bir dışlanmadır.

Siyaseti ulusa hizmet için bir yol, bir yöntem, bir olanak, bir fırsat saymak yerine aldatma, kandırma yoluyla kişisel çıkar aracı sayanların oyunları ve düzenleri tepkiyle karşılanmakta, kırgınlık ve pişmanlık nedeni olmaktadır. Temizlikten, dürüstlükten, doğruluktan uzaklaştıkça halkın güveni yitirilmekte, toplumsal barış bozulmaktadır.

Her şeyi mevki-makamda gören, yetki donanımıyla güç gösterisine girmek bir yana değişik edinmeler için elverişli durum olarak bulunduğu ortamı kullananlar görevlerini kötüye kullanmaktan başlayan değişik çarpıklıklar içindedirler. Aykırılıklar, düzensizlikler onlar için geçerli (mübah) birer nedendir. Ahlâk yönünü hiç gözetmezler. Yasal yaptırımlara aldırış etmezler. Uygulama eşitsizliğinden yararlanmaktan çekinmezler. Onların kuralı, kendi uygun buldukları ve yapıp yaptırdıklarıdır.

Salgın tehlikesine karşın AKP'nin kalabalık ve gürültülü kongreleri, genel başkanlarının bu durumu överek ve gururlanarak anlatması, bu tablolarla övünmesi almış gidiyor. Alkışçı ve goygoycu kalabalıklar kural, düzen tanımıyor. Devlet gücünü kendi arkalarında saydıklarından taşkınlıkları sınırsız. Toplumsal barışa, kamu düzenine ilişkin bilgi kıtlığı ve aldırışsızlıkla çirkinlikler sergiliyorlar. Bir de kimilerinin ayrımcı, sert ve çirkin sözlerinden aldıkları güçle büsbütün çekilmez oluyorlar.

Siyasal ve partizan nedenlerle yurttaşları ayırmak, birbirlerine karşı düşmanlık örneği saldırılarla yabancılaştırmak Vatan hainliğinin bir türüdür.

YENİ YAYINLAR

– Eğitimci Mustafa GAZALCI' nın tanıtıcı “Gezip Gördüklerim” adlı dolgun yapıtı EDEBİYAT-Gezi yayınlarından.

– Hukukçu Âdil GÜLVAHABOĞLU ‘nun “Hüzün Benim Ekmeğimdir” adlı toplu şiirler kitabı PAYDA Yayıncılık ürünü.

– Güner DİNÇASLAN'ın “Tiyatro Hayriye Köveng'in Yollarında” adlı kitabı GÜLNAR Yayıncılık ürünü.

– Emekli Tümgeneral Osman ÖZTÜRK' ün 15. kitabı “Bir Ankara Hikâyesi (Tarih, Toprak ve Bir Çocuk)” adlı yapıtı SİA Kitap'ın 102.ürünü.

– Emekli Öğretmen Recai ŞEYHOĞLU' nun “Basiret ve Boğaziçi” adlı kitabı BASSARAY Yayınları ürün.

– Canan AL'ın “Aşka Doğru “ adlı romanı KORA Yayınları ürünü.

– Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK' ün “Parlamenter Sisteme Dönüş İçin Anayasa Değişikliği” adlı dolgun kitabı YETKİN Yayınları ürünü.

– Prof. Dr. Hüseyin BOZBAŞ' ın “Kolesterol Gerçeği” adlı kitabının 5. baskısı CİNİUS Yayınları'nın ürünü.

– Mehmet KARADAĞ'ın “Değerler Eğitimi Ahlâk Kültürü” adlı kitabı DİLKİKİTAP Yayınları ürünü.

– Fermanı AKTUN' un “ Vecizeler- Nefesler ve Röportaj” adlı kitabı AKADEMİ Yayınları ürünü.

Yazıyı Paylaş

Google +

Whatsapp