Top
28/07/2020

İmha edici rekabet

Dünya Ekonomik Forumu (DEF) tarafından hazırlanan 2019 Küresel Rekabetçilik Raporu'nda (KRR); ülkelerin rekabet gücü sıralamalarında ilk kez geçen yıl yayınlanan yeni bir endeks temel alınıyor. Raporda, Küresel Rekabetçilik Endeksi 4.0 (Global Competitiveness Index 4.0) adı verilen bu endeksin temel amacının, bir yandan 2008 krizinin bir yandan da 4. Sanayi Devrimi'nin harekete geçirdiği uzun dönemli dinamikleri rekabet gücü tanımına katmak ve böylece ekonomi politikaları için yeni bir kıyaslama aracı yaratmak olduğu vurgulanıyor.

Sanayi Devrimi'nin dört ana kavramı olan esneklik, çeviklik, inovasyon ekosistemleri ve insan odaklı yaklaşım kavramları doğrultusunda 12 yeni bileşen kullanılmış. 2019 Küresel Rekabetçilik Raporu'nun rekabet gücü sıralamasında yer alan 141 ülke arasında ilk üç sırayı bu sene Singapur, ABD ve Hong Kong aldı.

ARTI VE EKSİLERİMİZ

Raporda, 2019 itibarıyla kişi başına düşen 9.346,2 dolarlık gelirle, Türkiye'nin GSYİH'sinin dünya toplamında %1.70'lik bir paya sahip olduğu hatırlatılıyor.

2019 dönemi Küresel Rekabetçilik Endeksi hesaplamalarına göre, Türkiye 141 ülke arasında 2018'de olduğu gibi 61. sıradaki yerini korumuş. Göreceli olarak Türkiye'nin iyi performans gösterdiği bileşenler; bilgi ve iletişim teknolojileri (57.8 puan), altyapı (74.3 puan), iş gücü piyasası (52.9 puan). Türkiye, 12 bileşenin 11'inde Avrupa ve Kuzey Amerika ortalamasının gerisinde yer alıyor. İleri olduğu bileşen ise 13. sırada olduğu pazar büyüklüğü bileşeni.

İş gücü piyasası bileşeninde küçük ancak önemli iyileşmeler olduğu vurgulanıyor: Yabancı işçi çalıştırma kolaylığı (63. sırada), işçi hakları (109. sırada), kadınların işgücü piyasasına katılımı (112. sırada) bileşenleri gibi.

Türkiye'nin makroekonomik ortam bileşeninde 61.3 puanla 129. sırada olup ciddi bir düşüş yaşadığı görülüyor.

REKABET GÜCÜ VE G-20

Dünya ekonomik düzeninde rekabet gücü her zaman önemli bir gösterge olmuştur. Rekabet, ülkelerin uzun erimli büyümesinde, iş ve refah yaratabilmesindeki ana güçtür. Rekabet sıralamasında ülkelerin yerini belirleyen parametrelerin başında; fiyat rekabeti, iş gücü rekabeti, ekonomi, altyapı ve eğitim geliyor. Türkiye'nin sıralamada en zayıf halkası ise hükümet başarısı ve araştırma ve geliştirme kültürü alanlarında rekabette gösterdiği düşük ilerleme.

Türkiye'deki en belirgin önemli sorunlar arasında yüksek enflasyon, yasal çerçeve ve işleyişteki belirsizlik, küresel gelişmeler nedeniyle finansal konularda sıkışma, iş gücünde esnekliğin yetersizliği, jeopolitik riskler hâlâ mevcudiyetini koruyor.

Türkiye'nin son 4 yılda GSYİH büyüklüğünde dünyada 17. sıradan 19. sıraya gerileyerek, G-20'nin dışında kalma riski yaşamasını, dünya rekabet liginde 2016'da 55. sırada iken 2019'da 61. sıraya gerilemesi ile birlikte değerlendirmek gerekiyor.

Yazıyı Paylaş

Google +

Whatsapp