Top
Salim Köklü

Salim Köklü

salim.koklu@tg.com.tr

26/02/2023

Ömrü uzun, ameli güzel olmak büyük saadettir

Dünya hayatı rüya gibidir. Ölüm uyandırıp rüya bitecek, hakiki hayat başlayacaktır. Hadis-i şerifte, (İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar) buyuruldu. [Sefer-i Ahiret]

Ölmeden önce uyanmak gerekir. Peygamber efendimiz, (Şu kişiye şaşılır ki, o dünyanın peşinde, ölüm de onun peşindedir) buyurdu. [Ebû Nuaym]  

O hâlde, (Nasihat olarak ölüm yeter) [Beyheki] hadis-i şerifini düşünerek ölenlerden ibret almaya çalışmalıdır. Tûl-i  emel yani uzun emel sahibi olanlar ölümü hatırlamazlar.

Tûl-i emel, zevk ve sefa sürmek için çok yaşamayı istemektir. İbadet yapmak için, çok yaşamayı istemek, tûl-i emel olmaz. Tûl-i emel sahipleri, ibadetleri vaktinde yapmazlar. Tövbe etmeyi terk ederler. Kalpleri katı olur. Ölümü hatırlamazlar. Vaaz ve nasihatten ibret almazlar.

Tûl-i emel sahibi, hep dünya malına ve mevkiine kavuşmak için ömrünü harcar. Ahireti unutur. Yalnız zevk ve sefasını düşünür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: 

(İnsanların en iyisi, ömrü uzun ve ameli güzel olan kimsedir. İnsanların en kötüsü, ömrü uzun, ameli kötü olandır.) [Tirmizi]

(Ömrü uzun olup İslamiyet’e uymak, büyük saadettir.) [Beyheki]

Tûl-i emelin sebepleri, dünya zevklerine düşkün olmak, ölümü unutmak, sıhhatine ve gençliğine aldanmaktır. Tûl-i emel hastalığından kurtulmak için, bu sebepleri yok etmek lâzımdır. Ölümün her an geleceğini düşünmelidir. Hadis-i şerifte, (Lezzetlere son veren şeyi [ölümü] çok hatırlayınız) buyuruldu. [Sefer-i ahiret] 

Sıhhatin, gençliğin, ölüme mâni olmadıklarını unutmamalıdır. Çocuklardaki ve gençlerdeki ölüm sayısının, yaşlılardaki ölüm sayısından çok olduğunu istatistikler göstermektedir. Çok hastaların iyi olup yaşadıkları, çok sağlam kişilerin çabuk öldükleri her zaman görülmektedir. Hadis-i şerifte, (Ölümü çok hatırlayınız. Onu hatırlamak, insanı günah işlemekten korur ve ahirete zararlı olan şeylerden sakınmaya sebep olur) buyuruldu. [Berika]

Eshâb-ı kirâmdan Bera bin Âzib “radıyallahü teâlâ anh” diyor ki:

Bir cenazeyi götürdük. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” kabir başına oturdu. Ağlamaya başladı. Mübarek gözyaşları toprağa damladı. Sonra, (Ey kardeşlerim! Hepiniz buna hazırlanınız) buyurdu. [Berika] 

Ömer bin Abdülazîz “rahime-hullahü teâlâ”, bir âlimi görünce, nasihat istedi. O da, "Şimdi halifesin, istediğin gibi emredersin. Yarın öleceksin" dedi. "Biraz daha söyle" deyince, "Âdem aleyhisselâma kadar, bütün dedelerin ölümü tattı. Şimdi sıra sana geldi" dedi. Halife, uzun zaman ağladı...

Hülasa, zevk ve sefa sürmek için çok yaşamayı değil, ibadet yapmak için sıhhat ve afiyetle çok yaşamayı istemelidir...

Yazıyı Paylaş

Google +

Whatsapp