Top
04/03/2023

Osmanlıda askerlik ve azınlıkların durumu

Osmanlı Devleti bir ulus devleti değil, imparatorluktu. Yâni çeşitli ırkların ve dinlerin Osmanlı adı altında birleştiği bir devletti. Yavuz Sultan Selîm’e kadar Müslümanların nüfûsu azınlıktaydı. Kaldı ki 1071 Malazgirt Savaşı’nda bile Anadolu’ya giren nüfusta Türkler çoğunlukta değildi; fakat milletin kurucu unsuru Türk’tü.
 
Oğuz’un muhtelif boyları Anadolu’ya girmekle berâber değişik boylar farklı Türk devletleri kurdular. Meselâ Selçuklu Devleti’ni kuranlar Oğuz’un Kınık Boyu’ndandı. Sonra Kayı Boyu Bizans’ın en zayıf olduğu noktalarda bir oba olarak kuruldu ve fetihlerle büyüdü.
Osmanlı Devleti’nde ümmet olmak, yâni hangi ırktan olursa olsun Müslümân olmak millet-i hâkime (hâkim unsur, esas millet) olmak mânâsındaydı. Meselâ Sırplarla Boşnaklar aynı dili konuşmalarına rağmen Sırplar gayr-i müslim tebaadan, Bosnalılar ise Müslümân oldukları için millet-i h&aci ...
Yazıyı Paylaş

Google +

Whatsapp