Top
Osman Ünlü

Osman Ünlü

osman.unlu@tg.com.tr

27/07/2021

"Salih kulların hürmetine" demek

Bir velinin veya bir nebinin ismini söyleyerek, onun hürmeti için dilekte bulunmak caizdir.
 
 
Sual: Peygamberlerin, salih kulların hatırına, hürmetine diyerek dua etmek mahzurlu mudur?
Cevap: Bu konuda Hadîkada deniyor ki:
“Dua ederken, Peygamberlerin hakkı için veya diri yahut ölü olan bir velinin hakkı için diyerek, Allah'tan bir şey istemek tahrimen mekruhtur. Çünkü, Allahü teâlâda hiçbir mahlukun hakkı yoktur denildi. Fakat, Allahü teâlâ sevdiği kullarına söz vererek, kendinde onlar için hak tanımıştır. Kullarına, kendinde hak ihsan ettiğini Kur'ân-ı kerimde bildirmiştir. Mesela, bir âyet-i kerimede meâlen; (Müminlere yardım etmek, üzerimize hak oldu) buyuruldu.”
Bezzâziyye fetvâsında deniyor ki:
“Ölü veya diri olan bir velinin veya bir nebinin ismini söyleyerek, bunun hürmeti için dilekte bulunmak caizdir.” Şir'a şerhinde;
“Peygamberlerini ve salih kullarını vesile ederek dua etmelidir. Hısn-ül-hasînde de böyle yazılıdır” demektedir.
Görülüyor ki İslam âlimleri, Allahü teâlânın sevdiklerine verdiği hak ve hürmet için, Allahü teâlâya dua etmek caizdir dedidler. Kulların hakları vardır sanıp, bunun için istemek şirk olur diyen yoktur. Berîkada deniyor ki:
“Peygamberin, velinin hakkı için demek, Onun nübüvveti, vilayeti haktır demek olur. Peygamberimiz de, bu niyet ile (Peygamberin Muhammed hakkı için) demiş ve harplerde Allahü teâlâdan, Muhacirlerin fakirleri hakkı için yardım dilemiştir. İslam âlimlerinden; 'Senden istedikleri zaman verdiğin kimseler hakkı için' gibi dualar yapanlar ve yazanlar çok olmuştur.”
Rûh-ul-beyân tefsîrinde deniyor ki:
“Hazret-i Ömer'in haber verdiği hadis-i şerifte;
(Âdem aleyhisselâm yanıldığı zaman, "ya Rabbî! Muhammed aleyhisselâm hakkı için beni affet" dedi. Allahü teâlâ da, "Muhammed'i daha yaratmadım. Onu nasıl tanıdın?" dedi. "Ya Rabbî! Beni yaratıp ruhundan bana ihsan edince, başımı kaldırdım. Arş'ın eteklerinde, 'Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah' yazılmış olduğunu gördüm. Sen isminin yanına, en çok sevdiğinin ismini yazarsın. Bunu düşünerek Onu çok sevdiğini anladım" dedi. Allahü teâlâ da buna karşılık, "ey Âdem, doğru söyledin. Mahluklarımın içinde, ençok sevdiğim Odur. Onun için, seni affeyledim. Muhammed olmasaydı, seni yaratmazdım" dedi) buyuruldu.” Bu hadis-i şerif, imâm-ı Beyhekînin Delâil ve Âlûsînin Gâliyye kitabında da yazılıdır.
Yazıyı Paylaş

Google +

Whatsapp

Yazarın Diğer Yazıları