Top
Hasan Yavaş

Hasan Yavaş

hasan.yavas@tg.com.tr

22/02/2023

İngilizlerin bugün düştüğü hâller!..

İslam Düşmanları -22-

7 Mayıs 1990 târihli bir İstanbul gazetesinin, İngiliz polis kurumu Scotland Yard tarafından neşredilen istatistiğe dayanarak verdiği haberde, Londra'da can güvenliğinin kalmadığı, bilhâssa kadınlar için, çok tehlikeli bir şehir hâline geldiği bildirilmektedir. İngiliz polisinin raporuna göre, son on iki ayda, başta ırza tecâvüz ve soygun olmak üzere, bütün suçlarda artışlar olmuştur. Bütün dünyada ve bütün dinlerde âile, meşrû olarak kadın-erkek beraberliğidir. İki erkeğin livâta yapmasını, İngiliz kanûnları himâye etmektedir.

12 Kasım 1987 târîhli bir İstanbul gazetesinde, (İngiliz ordusunda skandal) başlıklı haberde, Kraliçe İkinci Elizabeth'in muhâfız alayına yeni katılan erlerin ırzlarına, nâmûslarına tecâvüz edildiği ve sadistçe işkence yapıldığı yazılıdır.

28 Aralık 1990 târîhli Türkiye gazetesinde neşredilen bir araştırma yazısında, İngiltere kiliselerinde bile Lûtî sayısının %15’i bulduğu, Lordlar ve Avam Kamarasında ise, bu sayının, daha da yükseldiği bildirilmektedir. Ahlâksızlık, İngiliz kabinesine kadar sıçramış, "Profümo skandalı" gibi hâdiseler ortaya çıkmıştır. Avrupada Lûtîlerin teşkilatlandığı ilk ülke, İngilteredir. Bu ahlâksızlıkların yapıldığı yerlerde bile, İngiliz'in İslâm düşmanlığı göze çarpar. Londra'nın arka sokaklarında fuhuş, livâta ve her dürlü rezâletin yapıldığı yerler, İslâmiyyette mübârek olan yeşil renk ile boyandığı gibi, bu habâset yuvalarının kapısına (Mekke) levhası asılmıştır.

İngiliz 24 June 2003 târihli (Guardian gazetesi), her yıl 200 bin kız çocuğunun büluğ çağına gelince, babası tarafından tecâvüz riski ile karşılaştığı için, mahkemeye mürâcaat ederek, koruma istediğini yazmışdır. BBC televizyonu ise, haberinde, mahkemeye şikâyet etmeyenlerin 5 milyon olarak tahmin edildiğini söylemiştir. İngiltere, toprak dağılımı bakımından da, dünyânın en adaletsiz yapısına sahiptir. İngiliz köylüsünün, toprak reformları için, Lordlarla verdiği mücâdeleler, târihlerde yazılıdır. Bugün bile, İngiltere toprağının %80’inin imtiyazlı sınıf denilen azınlığın elinde olduğu bir hakikattir.

31 Mayıs 1992 pazar târihli Türkiye gazetesinde diyor ki: (İngiltere'de iktisâdî tahrîbât sebebi ile, hâsıl olan işsizlik ve sefâlet, intihârları artırmaktadır. İngiliz tıp mecmuası British medical’deki, Oksford hastahânesi iki doktorunun tetkikinde, her sene yüz bin İngiliz'in intihâra teşebbüs ettiği, bunlardan 4.500’ünün öldüğü tesbit edilmiştir. Bunların yüzde 62’si genç kızdır.) 

Jetleri, bombaları, füzeleri ile, her sene yüz binlerce Müslümanı şehîd eden, yüz bin vatandaşını da, intihâra sevk eden, İngilizler gibi zâlim bir devlet görülmemiştir...

Yazıyı Paylaş

Google +

Whatsapp