Top
Dr. C. Ahmet Akışık

Dr. C. Ahmet Akışık

c.ahmetakisik@gmail.com

25/02/2023

Depremin Hatırlattıkları Müslümanda Olması ve Olmaması Gerekenler

Ülkemiz nüfusunun %99’u Müslümandır. Buna göre Türkiye’miz İslam ülkeleri arasında yer almaktadır. İster tabiî/doğal, isterse insan eliyle olan bir afet ve zarar karşısında dinimiz İslam’ın o konu ile ilgili esas ve hükümlerini hatırlamamız ve hatırlatmamız çok tabiîdir, normaldir. Devletler, laik/lâ dinî olabilirler, fakat insanlar/kişiler asla laik olamazlar. Bu olgu/gerçek, dünyanın her devletinde ve ülkesinde aynıdır. Bir insan, ya Müslüman, Yahudi, Hristiyan veya bunların dışında beşerî bir inanca sahip, yahut hiçbir dine inanmayan ateist olmaktadır. Onun için dünyamızda devlet olarak laik rejimi kabul eden bütün ülkelerde -özellikle Avrupa ve Amerika’da- kiliseler, sinagoglar ve mescidler bulunmakta ve faaliyetlerine devam etmektedirler.

Ülkemiz de devlet olarak laiktir ama, halkımız Müslümandır. Esnafı, iş ...

Yazıyı Paylaş

Google +

Whatsapp