Top
Dr. C. Ahmet Akışık

Dr. C. Ahmet Akışık

c.ahmetakisik@gmail.com

17/12/2022

Hazret-i Peygamber’in Medine’de İlk Hicrî Yılı

Dr. C. Ahmet Akışık
c.ahmetakisik@gmail.com

 

Peygamberimiz aleyhisselâm, Medine’ye geldikten sonra, Mekkeli Müslümanlardan (Muhacirlerden) bazılarını, hem kendi aralarında birbirleriyle, hem de Medineli Müslümanlarla (Ensarla) ikişer ikişer kardeş yaptı. Bu kardeşlik, Mekkelileri Medine’ye ve Medinelilere ısındırmayı ve kendilerine destek kazandırmayı amaçlıyordu. 

 

Günlerdir büyük bir coşku, heyecan ve hasretle beklenen Şerefli Misafir, Yesrib’in merkezine ulaşmış durumdadır. Daha Kuba’da iken Yesrib, Nurlu Şehir, Medine-i Münevvere olmuştu. Acaba o âlemlere rahmet olarak gönderilen kâinatın son Peygamberi, kime misafir olacaktı?

Kasva isimli deve, üzerinde vahye mazhar olan bir zât-ı muhterem’i, bir resûl’ü taşıyordu. Nasıl resûl, diğer insanlardan farklı ise, o da diğer develerden farklı idi. Onun için Resûlüllah, devenin önüne ge& ...

Yazıyı Paylaş

Google +

Whatsapp