Top
Vehbi Tülek

Vehbi Tülek

vehbi.tulek@tg.com.tr

08/04/2021

Doğru sözlü tüccara müjdeler olsun!..

Allahü teâlâ, her işinde doğru olan tüccarı sever, yalancıyı asla sevmez.
 
Ömer bin Muhammed el-Ezdî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh ve hadîs âlimlerindendir. Bağdâd’da doğup orada yetişti. 328 (m. 940) senesinde vefât etti. 
Buyurdu ki: 
“Hadîs-i şerîfte doğru olan tüccârın, Peygamberler, sıddîklar, şehîdler ve sâlihlerle birlikte haşrolunacağı bildirildi. Peygamberlerin (aleyhimüsselâm) husûsiyetleri; emâneti eda etmek, nasihatte bulunmaktır, işte doğru olan tüccâr; emâneti eda etmek ve başkalarına nasihatte bulunmak vasıfları ile peygamberlerle birlikte haşrolunur. Zâhir ve bâtın bakımından sıddîklar gibi olduğundan sıddîklarla birlikte haşrolunurlar. Sıddîkların husûsiyetleri odur ki; hem zâhiren, hem de bâtınen safa hâlinde bulunurlar. Şehîdlerin husûsiyetleri odur ki; cihâd ederler. Doğru olan tüccâr ise; nefsi, şeytanı ve hevâsı ile cihâd eder. Bu vasıfları sebebiyle şehîdlerle birlikte haşrolunur. Sâlihlere gelince, onlar, helâli alır, haramı terk ederler, doğru olan tüccâr da helâli alır, haramı terk eder. Bu vasıfları sebebiyle sâlihlerle birlikte haşrolunur.”
Allahü teâlâ, her işinde doğru olan tüccarı sever, yalancıyı asla sevmez. Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), (Emin ve doğru sözlü tüccar, kıyamette, Peygamberlerle, sıddıklarla ve şehidlerle birlikte diriltilir) buyuruyor. Ticaret, Allahü teâlânın gördüğü yerde yapılır. Allahü teâlânın görmediği yer olmadığına göre, kimseyi aldatmamalı, müşteriyi hep haklı görmeli. Ona naz yapmamalı, aksine onun nazını çekmeli. Ona Allah rızası için hizmet etmeyi nimet bilmeli. Allah için çalışmalı, yaptığım bu işten Rabbim razı mı, değil mi, diye düşünmeli.
Peygamber efendimiz vefat etmeden önce, Bilal-i Habeşi hazretlerine buyurdu ki: (Ya Bilal! Git, ümmetime haber ver! Eğer şu üç şeyi yaparlarsa, her işte başarılı olurlar: 1- Dosdoğru olsunlar, doğruluktan ayrılmasınlar. 2- Birlik ve beraberlik içinde olsunlar, 3- Niyetlerini düzeltsinler, yaptıkları her işi Allah rızası için yapsınlar.)
Allahü teâlâyı en fazla üzen günah, insanların kalbini kırmaktır. Mümin de, kâfir de olsa, kimsenin kalbini kırmamalı. İnsanların gönlünü almalı, onları sevindirmeli, kıymetlerini bilmeli. Müşteriyi, yolunacak kaz gibi, sağılacak inek gibi görmemeli, onları velinimet bilmeli. Alışveriş Allah’ın takdiridir. Olup olmayacağını bilemeyiz, biz sadece sebebine yapışmalıyız. Mutlaka para diye yanlış iş yapmamalı, ama insanları kazanmayı ve onları memnun etmeyi vazife bilmeliyiz. Alçak gönüllü, sevgiyle dolu olanlar, her işte başarılı olurlar.
Yazıyı Paylaş

Google +

Whatsapp

Yazarın Diğer Yazıları