Top
Osman Ünlü

Osman Ünlü

osman.unlu@tg.com.tr

17/08/2022

Her şeyi yaratan, dileyen O'dur

Allahü teâlânın, varlığına inanmamak, meydanda olan şeyi inkâr etmek olur.
 
Sual: Her şeyi yaratan, insanların da ne yapması gerektiğini diledi mi yani zorla mı yaptırmaktadır?
Cevap: Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsı vardır. Bu isimleri de, kendi varlığı gibi ezelidir. Her şeyin yoktan var olduğunu, bütün varlıkların yok olduğunu görüyoruz. Bu hâl sonsuzdan böyle gelmiş olamaz.
Her şeyi, yoktan var eden ve hiç yok olmayan bir Yaratıcı yaratmıştır. Bu Yaratıcı, varlığını bildirmek için, Peygamberler ve kitaplar göndermiştir. Peygamberler ve kitaplar, meşhurdur. İsimleri, dünyanın her yerindeki kütüphanelerde yazılıdır. Meydanda olan şey, inkâr olunamaz. Allahü teâlânın, varlığına inanmamak, meydanda olan şeyi inkâr etmek olur.
Allahü teâlânın varlığına ve birliğine inanmamak, günlük hadiseleri, kitapta okuyup, inanmamak gibidir. Bu da, akıllı bir kimsenin yapacağı bir şey değildir. Allahü teâlânın doksandokuz isminin arasında bulunan Müntekim ve Şedîd-ül-ikâb gibi isimlerinden dolayı yedi Cehennemi yarattı. Rahman, Rahîm, Gaffâr, Latîf ve Raûf gibi isimlerinden dolayı, sekiz Cenneti yarattı. Cehenneme ve Cennete gitmeye sebep olacak şeyleri ezelde ayırdetti. Çok merhametli olduğu için, bunları kullarına bildirdi.
“Cehenneme girmeye sebep olan şeyleri yapmayınız! Onun ateşi çok şiddetlidir. Dayanamazsınız!” diyerek, kullarına tekrar tekrar haber verdi.
Sonsuz olan Cennet nimetlerine kavuşturacak şeyleri yaparak, ahkâm-ı islâmiyyeye yani İslamiyetin bildirdikleri hükümlere uyarak dünyada ve ahırette rahat ve mesut yaşamaya davet etti.
Bu daveti beğenip seçmeleri için, insanlara akıl ve irade, ihtiyar, seçme nimetlerini de verdi. Ayrıca bu akla yol gösteren peygamberler de yaratıp gönderdi.
Allahü teâlâ, hiçbir kimsenin Cehenneme girmesini, Cehenneme götürecek şeyleri yapmasını ezelde emretmedi, dilemedi. Fakat dünyada, kimlerin Cennet yolunu, kimlerin de Cehennem yolunu tutacaklarını ezelde biliyordu. Kazâ ve kaderi, yani ilmi de ezelidir. Ebu Leheb'in Cehenneme gideceğini haber vermesi, onun Cehenneme gitmesini ezelde istediği için değildir. Cehennem yolunu dileyeceğini, bildiği içindir.
Sual: Bir Müslüman, dil ile söylemese bile kalben kâfir olmayı istese, imanı gider mi?
Cevap: Kâfir olmayı isteyen kimse, buna niyet ettiği anda kâfir olur.
Yazıyı Paylaş

Google +

Whatsapp