Top
Abdüllatif Uyan

Abdüllatif Uyan

abdullatif.uyan@tg.com.tr

27/07/2021

"Ömürlerimiz kısadır..."

Hacı Ağa diye bir aşîret reîsi vardı.
Seyyid Fehîm hazretlerini ziyâret için Arvas'a doğru yola çıktı.
Müks emîri Şeyhî Bey'e uğradı.
Şeyhî Bey sordu:
“Nereye böyle?”
“Seyyid Fehîm hazretlerine.”
“Çok iyi, ben de dün gittim. Sohbetinden çok istifâde ettim” dedi.
Hacı Ağa, Şeyhî Bey'den ayrıldı.
Seyyid Fehîm'in huzûruna vardı.
Mübârek zât sordu:
“Dün gece kimdeydin?”
“Şeyhî Bey'de kaldım efendim.”
“Peki, bizden bahsetti mi?”
“Evet efendim, sohbetinizden çok istifâde ettiğini söyledi.”
Seyyid Fehîm;
“Ama sizin hiç istifâdeniz olmuyor. Eğer istifâde etseydiniz ağalığı ve beyliği bırakırdınız. Çünkü bizim yolumuz dervişlikle yürür” buyurdu.
O anda kalbi değişti.
Ve terk etti Ağalığı.
Dönüşte Şeyhî Bey'e uğradı.
Nakletti Seyyid Fehîm'in sözünü.
Dinleyince onun da değişti kalbi.
O da bıraktı Beyliği.
Şeyhî Bey, rüyâ gördü bir gece.
Seyyid Fehîm hazretlerine anlatmak için Arvas'a gitti.
Hürmetle elini öpüp dedi ki:
“Efendim, rüyâmda bir mübârek zât geldi ve bana bakıp; (Senin ömrün uzun olacak) dedi”.
Seyyid Fehîm;
“Hayır, ikimizin de ömrü kısa, ecellerimiz yakındır” buyurdu.
O sene Şeyhî Bey vefât etti.
Peşinden Fehîm hazretleri...
Yazıyı Paylaş

Google +

Whatsapp