Top
19/03/2022

Parmak boyasını ülke gündemine getirmeyen muhalefet!

Sevgili okurlarım, önümüzde çok kritik iki seçim var. Türkiye'de yapılacak her seçim özellikle bu iktidar döneminde tartışmalı olmaya mahkûmdur.

Tıpkı son yapılan birkaç seçim gibi.

Yakın geçmişi ve bu konuda neler olduğunu anımsayalım…

Seçmen kütükleri, çıkarılan yasayla birlikte artık tümüyle iktidarın elinde.

Bu kütükleri düzenleme görevi daha önce Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yetkisindeydi…

★★★

Yine küçük bir anımsatma yapalım…

Türkiye'de bir süre öncesine kadar adına parmak boyası denilen bir uygulama vardı.

Oy verecek seçmen sandık başına gittiğinde önce oyunu kullanır, çıkarken işaret parmağı boyanırdı.

Küçük şişelerin içinde siyah bir boya vardı.

Ne yaparsanız yapın, hangi işlemi uygularsanız uygulayın, bu boyanın 24 saat boyunca parmaktan silinmesi mümkün olmazdı.

Böylece, herhangi bir seçmenin hile yoluna başvurması, başka sandıklarda ikinci ya da üçüncü kez mükerrer oy kullanması önlenmiş olurdu.

★★★

Bu iki uygulama AKP iktidarının işine gelmedi!..

Seçmen kütüklerinin düzenlenmesini YSK'dan alıp İçişleri Bakanlığı'na devrettiler.

Böylece yargının elinde olan çok önemli bir yetki yürütme organına, başka bir deyişle AKP iktidarına devredilmiş oldu.

Seçmen kütükleri, hilenin en çok yapıldığı uygulamalardan biridir.

Herhangi bir iktidar seçmeni bu yolla aynı seçimde ve farklı sandıklarda birkaç kez oy kullanabilir…Burada ikinci ve en az seçmen kütükleri kadar önemli bir parmak boyası uygulaması vardı.

★★★

AKP iktidarı aldığı bir kararla parmak boyası uygulamasını, çıkardığı 13 Mart 2008 tarihli yasa ile yıllar önce kaldırdı.

Böylece çok önemli bir seçim hilesinin daha önü açılmış oldu.

Oysa Türkiye'de üretilen bu nesnenin maliyeti fazla değildi.

Kullananlara da hiçbir zararı yoktu…

Ama çok önemli bir işlevi vardı ki, hileyi önlüyordu.

★★★

Şimdi şu tabloya bakınız…

Şu anda Türkiye'de yaşamakta olan ve sayıları resmi rakamlara göre dört milyonu aşan Suriyeliler var.

Bunlara Türkiye'de yaşayan ve tam sayıları kesin olarak bilinmeyen milyonlarca Afganistan, Irak, İran, Pakistan, Özbek, Kırgız, Bangladeş vesaire vatandaşlarını da ekleyin.

Bunların bir bölümünün şu anda seçmen kütüklerinde kayıtları var!

Üstelik hemen hepsine bizim sırtımızdan, bizim ceplerimizden çeşitli avantalar sağlanıyor.

Bunların pek çoğu, sayıları tam olarak bilinmese bile “T.C. vatandaşı” yapıldı.

Bizim gibiler için geçerli olmayan çeşitli olanaklar onlara sağlandı.

Ücretsiz eğitim, ücretsiz sağlık hizmeti ve daha niceleri!

Çoğu cahil ve eğitimsiz kişiler…

Doğurganlık hızlarına yetişmek mümkün değil.

O yüzden, bunların toplam nüfusu Hatay ve Mersin gibi bazı illerimizde T.C. vatandaşlarının sayısını geçmek üzere.

Kendi mahalleleri, gettoları, hastaneleri, iş yerleri ve okulları bile oluştu.

★★★

Bu saçma sapan uygulamaya ve milyonlarca ‘yeni vatandaşımıza' muhalefet partileri karşı çıkarken, AKP iktidarı onları koruyup kolluyor.

Dolayısıyla onlar AKP'nin yeni oy makineleri olarak görülüyor.

Vatandaşlığı ceplerine koydular, hiç ummadıkları bir sürü avantaya kavuştular…

Ve şimdi büyük çoğunluğu bu iktidarın güvencesi olan ve oy yumurtlatan kuluçka makineleri!

★★★

Meydan artık boş!.. Yasalar onlara çalıştı!

■ Seçmen kütükleri YSK'dan alınıp  İçişleri Bakanlığı'na devredildi.

■ Parmak boyası kaldırıldı.

Şimdi akla bir soru geliyor:

Muhalefet partileri bu iki olayı, özellikle de parmak boyasını ülke gündemine niçin taşımıyor? Bu olanların açık bir hile kapısı olduğunu millete niçin anlatmıyor?

★★★

Önümüzde çok kritik iki seçim var…

Parmak boyası yeniden kullanıma sokulmadığı sürece önümüzdeki seçimler (hem Meclis, hem de Cumhurbaşkanlığı seçimleri) her türlü şaibeye açık olacaktır.

Oysa bunu önlemek iktidar açısından gayet kolay ve basittir…

İki satırlık bir yasa çıkarmak…

Ya da sorunu bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle halledivermek…

Ama yapamazlar çünkü işlerine gelmez.

Bir yanda sayıları tam bilinmese de, vatandaş yapılan yabancı kökenli seçmenler AKP'ye oy vermek için hazır asker gibi bekletilirken, bu iktidarın parmak boyasını geri getirip hileyi önlemesi mümkün müdür!

O halde bunun tek çaresi kalıyor:

Muhalefetin iyice bastırıp bu parmak boyası olayını ülke gündemine en kısa zamanda taşıması!

Oysa muhalefet partileri bu konuyu unutmuş görünüyor…

Ya da yeterince umursamıyor.

Türkiye gibi her üçkağıtçılığa, her yolsuzluğa açık olan bir ülkede parmak boyasının kaldırılmış olması AKP'ye yarıyor.

 

Yazıyı Paylaş

Google +

Whatsapp