Top
Sait Gürsoy

Sait Gürsoy

sait.gursoy@sabah.com.tr

16/09/2020

Mesleki eğitimde paradigma değişimi

Mesleki eğitim ülkelerin üzerine titizlikle eğildikleri bir eğitim türü. Mesleki eğitimle iş piyasalarının ihtiyaç duyduğu insan kaynağı yetiştirilerek, ekonomik kalkınmaya önemli destek veriliyor. Mesleki eğitim sayesinde genç işsizlik azaltılıyor. Ülkemizde mesleki eğitim yıllardan beri tartışmaların odağında oldu. İşveren aradığı elemanı bulamamaktan şikâyetçi oldu. MEB mesleki eğitimi güçlendirmek için çalışmaya devam ediyor. 2023 Eğitim Vizyonu açıklandıktan sonra MEB, mesleki eğitimde daha önce tanık olmadığımız ölçekte sahaya inerek çok sayıda projeyi hayata geçirdi. Mesleki eğitimde öğrenci sayısı da ciddi oranda artmaya başladı. Artık sorunlardan çok yeni projeler konuşulmaya başlandı. Mesleki ve teknik eğitimden sorumlu MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer son iki yılda mesleki eğitimde yapılanları ayrıntılı olarak ele alan çok güzel bir kitap yazdı. Kitabın başlığı da oldukça ilginç: Mesleki Eğitimde Paradigma Değişimi: Türkiye'nin Mesleki Eğitim ile İmtihanı. Piyasaya bu hafta çıkan kitap 5 bölümden oluşuyor. 'Mesleki Eğitimde Küresel Bağlam' başlıklı birinci bölümde dünyada mesleki eğitim ile ilgili tartışmalar ve yeni dönüşümün karakteristikleri ayrıntılı olarak ele alınıyor. 'Türkiye'de Mesleki Eğitimin Mevcut Durumu ve Temel Sorunlar' başlıklı ikinci bölümde ise ülkemizde mesleki eğitimin sorunları, uzun yıllardır devam eden mesleki eğitim tartışmalarında öne çıkan konular ve bunların gerçek sorunlarla ne kadar ilişkili oldukları tartışılıyor. Benim için bu bölüm gerçekten oldukça öğretici oldu. Tartışmalarda öne çıkan bazı sorunların aslında sorun olmadığını veya tartışmalarda gündeme gelmeyen önemli sorun alanları olduğunu görüyorsunuz. Devamlı mesleki eğitimi konuşmamıza rağmen, işgücü piyasalarını ve dinamiklerini mesleki eğitim açısından yeterince tartışmadığımızı gördüm. Mesleki eğitimde dönüşüm 'Mesleki Eğitimde Dönüşüm' ve 'Mesleki Eğitimde Güncel Gelişmeler' başlıklı üçüncü ve dördüncü bölümlerde 2023 Eğitim Vizyonu sonrası mesleki eğitimde sağlanan dönüşüm ayrıntılı olarak değerlendiriliyor. İş insanları, sektör temsilcileri ve mesleki eğitim ile ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile büyük ölçekli işbirliklerini ve sonuçlarını görünce artık mesleki eğitim adına gerçekten umutlarımız artıyor. Özellikle Kovid-19 salgını günlerinde mesleki eğitim yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencilerinin fedakârlıklarının anlatıldığı kısımlarda duygulanıyorsunuz. 'Mesleki Eğitimin Geleceği ve Zorlukları' başlıklı son bölümde ise mesleki eğitimin nihai bir iyileşme sürecine girebilmesi için işgücü piyasalarında ve yükseköğretim alanında yapılması gereken iyileştirmelere yer veriliyor. Kitap bir bütün olarak mesleki eğitimin geçmişine ve sorun alanlarına giderek bugünlere nasıl geldiğimizi ele alırken, diğer taraftan yapılan dönüşümleri dünyadaki gelişmeler eşliğinde değerlendiriyor. Kitap benim için uzun zamandır mesleki eğitimle ilgili bu kapsamda okuduğum en önemli kitaplardan birisi oldu.
Yazıyı Paylaş

Google +

Whatsapp