Top
Murat Bardakçı

Murat Bardakçı

mbardakci@htgazete.com.tr

13/12/2019

Atatürk’ün ilk soyadı güya “Öz” imiş! Basınımız hiç bu kadar cahilleşmemişti!

İnternette arada bir “Mustafa Kemal’in ilk soyadının ‘Öz’ olduğu ve ‘Atatürk’ soyadını daha sonra aldığı” yolunda bir garabet dolaşır, bu saçmalığı birbirimize söyler, gülüp geçerdik...

Ama garabet hafta başında gibi büyüdü, yayıldıkça yayıldı ve “Cehaletin bu kadarına da pes!” demenin bile az geleceği hâle geldi…

Tuhaflığın kaynağı seneler önce çıkmış ama basınımızın yeni farkettiği bir yayın: Büyük bir sanayi kuruluşunda uzun seneler yöneticilik yaptıktan sonra araştırmacılığa merak salan bir zât “Türkiye’nin İlkleri” diye bir kitap yazmış, memlekette değişik alanlarda yaşanan ilkleri toparlayıp bu kitapta biraraya getirmiş, Mustafa Kemal’in kendine “Atatürk”ten önce “Öz” diye ama “resmî olmayan” bir soyad aldığını söylemiş, kitabı yayınlanmasının üzerinden yedi-sekiz sene geçtikten her nasılsa farkeden güzide basınımız içerisinde “Atatürk’ün ilk soyadı” mavalını görünce de yallaaaah!

“Atatürk’ün ilk soyadının ‘Öz’ olduğu” saçmalığı uzun bir aranın ardından birkaç gün önce gazetelerin, hem de neredeyse hemen tamamının internet sitesinde yayınlandı, oralardan “sosyal medya” denen çöplüğe sirayet etti, derken Twitter’e falan bulaştı ve cehalet salgını günlerdir devam ediyor!

İnternetteki arama motorlarından birine “Atatürk’ün ilk soyadı” diye yazdığınız takdirde bulacağınız sonuçlar, yayılan cehalet virüsünün  ne kadar tehlikeli olduğunu gösterir mahiyettedir!

Önce, bu “Öz” ibâresinin nereden kaynaklandığını yazayım:

Büyük Millet Meclisi’nin 21 Haziran 1934’te kabul ettiği 2525 sayılı “Soyadı Kanunu”nun ilk maddesi, “Her Türk, öz adından başka soy adını da taşımağa mecburdur” şeklindedir…

Gayet basit bir Türkçe ile yazılmış olan bu maddeyi daha da basit, hattâ basınımızın bile anlayabileceği şekilde ifade edeyim:

Maddede geçen “öz ad”; anneniz, babanız yahut aileniz tarafından dünyaya gelmenizden hemen sonra verilen isimdir.

Diyelim ki adınız ve soyadınız “Ersin Cahiloğlu”, “Itır Salakgil” yahut “Bengü Alık”…

“Ersin”, “Itır” ve “Bengü” kanuna göre sizin “öz” adınız; “Cahiloğlu”, “Salakgil” ve “Alık” ise soyadınızdır; Soyadı Kanunu’nun ilk maddesinde geçen “öz ad” ifadesi ile de ilk isimler, yani “Ersin”, “Itır” ve “Bengü” kastedilmektedir.

Mustafa Kemal’in “Atatürk”ten önce “Öz” diye bir soyad aldığının zannedilmesinin sebebi de, kanunun ilk maddesinde geçen “öz” kelimesidir.

Meclis, Soyadı Kanunu’nu kabul etmesinden beş ay sonra, 27 Ekim 1934’te kabul ettiği 2865 numaralı bir başka kanunla Mustafa Kemal’e “Atatürk” soyadının verilmesini kararlaştırmıştı ve bu kanunun ilk maddesinde “”Kemal öz adlı Cumhur Reisimize ATATÜRK soyadı verilmiştir” deniyordu.

“İlk adı Kemal olan….” mânâsındaki bu ifadeyi bazı aklıevveller birkaç sene önce “Kemal Öz adlı Cumhureisimiz…” diye anlamışlardı, bunu arada bir yazıp söyledikleri oluyordu ama hamâkat bu hafta zirveye ulaştı ve cehalet girdabına basınımız da yuvarlandı, gitti…

LİME LİME OLDUK, DÖKÜLÜYORUZ!

Hakkında hiçbirşey bilmediğiniz bir meselenin ne olduğu anlayabilmek için öğrenmenin ve okuyup araştırmanın şart olduğunu düşünmeden o mesele hakkında damdan düşercesine ahkâm kesmeye kalkarsanız, rezil olmanız tabiîdir.

Ama “Mustafa Kemal’in ilk soyadının ‘Öz’ olduğu” iddiasında sadece katmerli bir cahillik değil, akıl ve idrak noksanı da mevcut…

Düşünün! Bu devletin kurucusunun kimselerin bilmediği bir başka soyadı daha olacak ama böyle bir soyadının mevcudiyetini seksen küsur sene boyunca hiç kimse işitmeyecek, derken günün birinde birisi yeni farkettiği “Öz” kelimesinin mânâsını tamamen yanlış anlayıp hamamdan fırlayan Arşimet misali “Buldum, buldum, bulduuuum!” haykırışları ile ortalığa dökülecek ve basınımız bu ahmaklığı çok önemli tarihî bir keşif zannedip cilâladıkça cilâlayacak!

Sadece sosyal medyadaki, mâlûm cahiller değil, basınımız da içler acısı ve perişan bir vaziyettedir ve lime lime dökülmektedir!

 

Yazıyı Paylaş

Google +

Whatsapp